Proč „český čmelák“?

S chovem čmeláků se začalo již v minulém století. V 80. letech byla odhalena jejich schopnost dokonale opýlit skleníková rajčata a poptávka po nich prudce vzrostla. Čmeláci však našli své uplatnění i při opylování dalších plodin, jako jsou raně kvetoucí ovocné stromy, jahody, okurky, jeteloviny a mnohé další. Především v Holandsku, ale i v jiných zemích, vznikly společnosti, které se začaly věnovat jejich masovému chovu. Protože laboratorní chov čmeláků je náročný a poptávka i v jiných zemích byla veliká, začaly tyto společnosti čmeláčí hnízda dodávat i do zahraničí.

Samotní zakladatelé laboratorního chovu však upozorňovali na to, že takováto introdukce čmeláků do nepůvodních oblastí není ideální. Ačkoliv nejčastěji dovážený čmelák zemní (Bombus terrestris) se zpravidla vyskytuje v cílové zemi i přirozeně, genotyp (genetická informace) matek z chovu se liší. Matky z chovů pocházejí nejčastěji ze Středomoří. Nejlépe si tedy odlišnost zdejších a importovaných čmeláků můžeme představit jako rozdíl mezi námi a Italy nebo Španěly. Ačkoliv jsme všichni lidé Homo sapiens sapiens, přeci jen máme svá národnostní specifika, která jsou způsobena mimo jiné i místem, které obýváme. Kromě toho jsou čmeláci z velkochovů šlechtění na velkou produkci dělnic a nových matek a také velikost jedinců je zpravidla větší.

Jakékoliv umělé zavlékání nepůvodních či vyšlechtěných živočichů není z hlediska zachování naší biodiverzity žádoucí a může přispět k poklesu konkurenceschopnosti domácích druhů čmeláků, případně i k vymizení jejich genotypu dlouhodobě přizpůsobenému našim podmínkám.

Je proto velmi důležité, aby se v jednotlivých zemích používaly domácí druhy čmeláků, které kromě splnění opylovacích požadavků majitele zároveň skrze produkci dalších matek podpoří výskyt svého druhu v oblasti. Našim cílem ale není jen podpora čmeláka zemního českého původu (všichni námi chovaní čmeláci pocházejí z ČR), ale všech druhů čmeláků vyskytujících se u nás. Na čmelácích zakoupených u nás si chov můžete vyzkoušet a budeme pak velmi rádi, když si v dalších letech osadíte čmelín jinými druhy čmeláků.

POZOR!!! V posledních letech se u nás začali nabízet do dřevěných čmelínů na zahrádku i čmeláci z velkochovů. Poznáte to podle toho, že jsou do dřevěných čmelínů umisťováni v plastovém úlku. Ačkoliv je to prezentováno jako podpora čmeláků, ve skutečnosti se jedná o pravý opak a zakoupení těchto čmeláků důrazně nedoporučujeme.

1 komentář u “Proč „český čmelák“?

  1. dobrý den potřebuju se zeptat jak mámchovat českého počmelaka děkuji