O nás

Je tomu již 30 let, kdy se ve Výzkumném ústavu pícninářském začal doc. Ptáček věnovat čmelákům, jejich laboratornímu chovu a využití při opylování rostlin. Svým výzkumem významně přispěl k poznání chovu čmeláků v laboratoři, a to nejen nejčastěji chovaného čmeláka zemního, ale i mnoha dalších druhů čmeláků. Svou prací se též snažil o podporu výskytu čmeláků v přírodě.

Jeho činnost a zejména velká láska k těmto tvorům inspirovala a stále inspiruje mnohé zájemce o přírodu. V době svého působení na Masarykově univerzitě zaujala jeho přednáška o čmelácích také Alenu Votavovou (Bučánkovou), pro kterou se chov čmeláků stal nejen předmětem doktorského studia a posléze i pracovní náplní, ale především úžasným koníčkem.
Od konce roku 2015 posílila náš tým dr. Olga Komzáková.


V našich laboratořích dnes celoročně chováme nejen čmeláka zemního českého původu, ale zajímáme se také o chov dalších druhů.