Využití čmeláků

Čmeláci patří podobně jako ostatní druhy včel mezi opylující hmyz. Bez jejich činnosti by celá řada rostlin netvořila plody ani semena. Opylovací schopnost čmeláků není radno podceňovat – jedna čmeláčí dělnice je schopna denně navštívit i 2000 květů!

zdroj: mandysmunchies.blogspot.cz

Hlavní využití čmeláků dnes představují skleníky s rajčaty a paprikami. Nadnárodní podniky chovají pro tyto účely velká množství čmeláků a prodávají je zemědělcům.

Proč si nevystačíme se včelami?

V posledních letech odborníci i laici zaznamenávají alarmující úbytek opylovačů. Kdo má zahrádku s ovocnými stromy, musel vypozorovat, že v posledních letech bývá v době kvetení mezi květy neobvyklé ticho. Dříve velmi hojné včely medonosné dnes ubývají v důsledku chorob – varroázy a moru včelího plodu. Veterinární opatření v případě moru neumožňují včely přesunovat, takže jsou oblasti, kde je včel málo.

Včely mají navíc schopnost dokonale se v úle informovat a využívat zdroje co nejefektivněji, takže např. pro hojný nektar z letní řepky letí několik kilometrů, zatímco méně významný bližší zdroj nektaru v bílém jeteli zůstane nepovšimnut. Za stejné situace zůstávají čmeláci více věrni zdrojům pastvy v nejbližším okolí.

Kromě zahrádek nacházejí čmeláci své nezastupitelné místo rovněž při opylování produkčních plantáží např. rybízu nebo ovocných stromů, které kvetou brzy na jaře. V té době bývá počasí nevyzpytatelné a za chladných dnů jsou to právě čmeláci, kteří jsou schopni létat a navštěvovat květy. Květy jahodníků zas dokážou čmeláci opylovat tak, že výsledkem je vzhledově takřka dokonalý plod.

Obecně známé je i používání čmeláků k opylování semenářských porostů nejrůznějších druhů entomofilních rostlin, jako jsou jetele, čičorka, vikve, svazenka a jiné. Některé pícniny s velmi dlouhými květními trubkami ani jinak než čmeláky opylovat nelze (např. Anthylis – úročník).

Nezastupitelný význam mají čmeláci také pro šlechtění rostlin v izolátorech, při kterém je třeba přenést pyl v rámci souboru vybraných rostlin. Čmeláci se výborně přizpůsobí jakémukoli omezenému prostoru, což včely nedovedou.

S využitím čmeláků lze ideálně provádět opylování na míru – podle druhu rostliny a velikosti klece je možné použít určitý druh čmeláka v optimálním počtu.

Již v dřívějších pozorováních jsme zjistili, že např. čmelák zemní je více než 50x výkonnější při opylování vojtěšky než včela medonosná. S použitím čmeláků bylo možné opylovat i mini-polycrossy v izolátorech.